ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ETUDE HOUSE ประเทศไทยร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่า HAPPY WITH PIGLET, HAPPY WITH ETUDE HOUSE

          คุณคยูโฮ ลี ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย บริษัทอีทูดี้ เฮ้าส์ และบลอกเกอร์ความงาม (Beauty Bloggers) ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่องานอนุรักษ์ช้าง ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการทำงานอนุรักษ์แก่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) จำนวน 168,354 บาท 
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งของระบบนิเวศ บริษัทอีทูดี้ เฮ้าส์ ประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนสนับสนุนการทำงานแก่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมโดยเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ บริจาคเงินแก่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF-ประเทศไทย โดยเป็นการนำเงินจากการขายสินค้าในคอเลคชั่น HAPPY WITH PIGLET 10 บาทต่อสินค้า 1 ชิ้น ร่วมสมทบทุน และระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการ Like หรือ Share ใน Facebook และ Instragram ของ ETUDE HOUSE ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยแต่ละยอด Like และ Share มีค่าเท่ากับ 1 บาท โดยมียอดบริจาคจากยอดขาย 96,920 บาท และยอดบริจาคจากกิจกรรมบน Facebook และ Instagram 71,434 บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 168,354 บาท 
          โดยในวันที่ 23 เมษายน 2562 อีทูดี้ เฮ้าส์ นำโดยคุณเคียวโฮ ลี ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย ได้เข้ามอบเงินบริจาคจากกิจกรรม HAPPY WITH PIGLET, HAPPY WITH ETUDE HOUSE ให้กับ WWF ประเทศไทย และได้ลงพื้นที่ร่วมกับบิวตี้บลอกเกอร์ และสื่อมวลชน ในการสร้างโป่งเทียมซึ่งเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของสัตว์ป่า เพื่อพัฒนาแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป