ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คิง เพาเวอร์ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดยมีคุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ณ บริเวณ คราวน์เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เร็วนี้ ๆ