ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

          เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโรงทานภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562" โดยได้แจกน้ำดื่มเย็นชื่นใจ พัด และถุงผ้าให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอลตาล) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
          นอกจากนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน "ขอนแก่นสามัคคีสดุดีองค์ราชัน แรงงานน้อมนำ...ทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมี นางพิศ ภิรมกิจ นักวิชาการแรงงานชำนาญ เป็นผู้รับมอบ