ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เฮฟวี่” (Heavy) ส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม เพื่อสุขอนามัยที่ดี ถักทอรอยยิ้ม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จ.สกลนคร

          ปัญหาสำคัญที่มักพบในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือ พื้นที่ห่างไกล ก็คือ ความจำกัดของทรัพยากรน้ำ และงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ทั้งๆ ที่ "น้ำ" เป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรับการหล่อเลี้ยงชีวิต จึงเป็นเหตุผลให้น้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เขียนจดหมาย ส่งความฝัน มาชิงทุนในโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 เพื่อให้เพื่อนๆ และคนในชุมชน ได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชน ไม่มีน้ำประปา จึงต้องบริโภคน้ำบาดาลซึ่งมีสภาพเป็นน้ำกร่อย มีปริมาณน้ำที่จำกัด และไม่สะอาดตามมาตรฐาน บ่อยครั้งที่ส่งผลให้เกิดโรคภัย นานับประการ ทั้ง โรคอุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์และโรคอื่นๆ อีกมากมาย เป็นสาเหตุให้ก่อนหน้านี้ประชาชนและโรงเรียน แก้ไขปัญหาระยะสั้น ด้วยการซื้อน้ำดื่มมาบริโภคเอง
          ในการนี้ ทางบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับ บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้า เฮฟวี่ (Heavy) สานต่อโครงการ 'โรบินสันสานฝันให้น้อง' ปีที่ 12 สานความฝันจากจดหมายของน้องๆ ที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ ในจังหวัดที่มีโรบินสันตั้งอยู่ และได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนที่ตรงตามจุดประสงค์ของโครงการ โดยมอบทุนโครงการพิเศษ มูลค่า 300,000 บาท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ หนึ่งในนั้นได้แก่ 'โครงการ โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี' ซึ่งเป็นความฝันของ ด.ญ.อภิญญา นนท์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จังหวัดสกลนคร
          สำหรับโรงเรียนบ้านนาเดื่อ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ในตำบลนาแก้ว อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน อยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 151 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 16 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ซึ่งขาดงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำเครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องดื่มที่ชำรุด ผุพัง เกิดเป็นสนิม ทำให้น้ำที่ไหลออกมา เจือปนไปด้วยสิ่งสกปรก และเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงเป็นที่มาของการเขียนจดหมายบอกเล่าความฝันด.ญ.อภิญญา นนท์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง 'โครงการโรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี' "ความฝันของหนูคือ หนูอยากให้โรงเรียนของเรามีการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องกรองน้ำดื่ม เพราะปัจจุบัน ครูและนักเรียนต้องรวมเงินกันซื้อน้ำดื่มประจำแต่ละชั้นเรียน เพราะน้ำดื่มที่มาจากเครื่องกรองน้ำของโรงเรียน มีรสชาติเหมือนสนิมและมีกลิ่นใบไม้เน่า สาเหตุเพราะเครื่องกรองน้ำมีอายการใช้งานนานเกินไป ติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2553 และมีระบบกรองน้ำแบบธรรมดา ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เจือปนมาได้ ทั้งยังมีท่อน้ำอยู่ร่วมกับห้องน้ำ จากหลายปัจจัยดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถทานน้ำจากเครื่องกรองน้ำได้อีกต่อไป"
          จากความฝันดังกล่าว โรบินสันและแบรนด์ เฮฟวี่ (Heavy) จึงรวมพลังลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จังหวัดสกลนคร ซึ่งนำทีมโดยพี่ๆ ผู้บริหารใจดีของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้า เฮฟวี่ (Heavy) หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ พร้อมเหล่าพนักงานจิตอาสา ร่วมสานฝันของน้องให้เป็นความจริง ด้วยการส่งมอบ'โรงกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดี' ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 1 เครื่อง , ถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมทั้งร่วมทาสีผนังห้องสมุด, ทาสีเสาเหล็กในสนามเด็กเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสพ สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ คุณสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้ว เป็นประธานรับมอบ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความสุขของน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านนาเดื่อ นอกจากนี้ แบรนด์รองเท้า 'เฮฟวี่' (Heavy) ยังมอบ 'รองเท้านักเรียนคู่ใหม่' เป็นปีที่ 3 แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ และโรงเรียนในโครงการ โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ทั้ง 33 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,700 คู่ มูลค่ากว่า 1,645,000 บาท ให้น้องๆ ใส่มาเรียนอย่างมีความสุข
          คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ปีนี้โรบินสันได้ผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตร เพื่อร่วมกันสานต่อโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำหรับโรงเรียนบ้านนาเดื่อ จังหวัดสกลนคร ก็เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุน 300,000 บาท กับ โครงการโรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ที่จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่น้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ และคนในชุมชน ให้ได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และได้ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายที่ควรได้รับ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนต่อไป"
          หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้า เฮฟวี่ (Heavy) เผยว่า "เพราะน้ำ เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และคนในชุมชน ที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงได้ร่วมกับ โรบินสัน สานความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง ซึ่งน้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อก็เป็นเด็กที่น่ารัก ขยันตั้งใจเรียน และมีความฝันที่ตรงต่อจุดประสงค์ของโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี และก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อทุกคนในชุมชน และเป็นจุดศูนย์รวมของการแบ่งปันน้ำดื่มสะอาดในอนาคตต่อไป"
          โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ 'โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง' อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝัน ถักทอรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป