ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: PTG จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร PTG Group Mini MBA

          นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ร่วมกับ คณบดี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม รศ.สุมาลี อุณหะนันทน์ จัดอบรมหลักสูตร PTG – Mini MBA สำหรับกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการที่มีการการนำไปใช้จริงในทางธุรกิจ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้บริหารจากที่มีการร่วมทุน บริษัทในเครือ และบริษัทพันธมิตร เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ได้แก่ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน), บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด, บริษัท จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์), บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด, บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด หรือ ลามิน่าฟิล์ม, บริษัท วีเซฟ (ไทยแลนด์) และบริษัท ไวตาบูสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต