ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ต ฝึกอบรมภาษาจีน รองรับการท่องเที่ยวที่หลากหลายด้านภาษา

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานบริการ (30 ชั่วโมง)ให้กับพนักงานบริการของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการสื่อสาร รองรับการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ณ โรงแรมอันดามันเอมเบรส ป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต