ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ

          นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 150 ชั่วโมง และสาขานวดฝ่าเท้า จำนวน 60 ชั่วโมง ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 29 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมนวดแผนไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก