ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดกิจกรรม BIG CLEANING & GREEN KMUTNB DAY

          ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงาน กิจกรรม BIG CLEANING & GREEN KMUTNB DAY สำนักงานอธิการบดี มจพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
          สืบเนื่องจากเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
          วันที่ 1 – 4 พ.ค. 62 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 2 พ.ค. 62 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 พ.ค. 62 กิจกรรม BIG CLEANING & GREEN KMUTNB DAY และวันที่ 4 – 6 พ.ค. 62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก