ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คณะผู้แทนด้านอากาศยานเข้าเยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

          นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านการบินและอากาศยานจากต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) รวมถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอันทันสมัยของบริษัท โอมาดะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาดูงานการผลิตด้านอากาศยานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนทิศทางการลงทุนในประเทศไทย