ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. ตรวจเยี่ยม Q Modern Trade

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตรวจเยี่ยมห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดตราด ภายใต้โครงการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q Modern Trade) และร่วมกิจกรรม Q โมเดิร์นเทรด เพื่อสร้างการรับรู้ เรื่องตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Q ให้กับผู้บริโภคให้ตระหนักถึง การเลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ Q ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถ เลือกซื้อได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย โดยมี นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน และนางสาวอุศนา สถาพรพัฒนา ผู้จัดการทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้างโมเดินร์เทรด จังหวัดตราด