ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอบีม คอนซัลติ้ง แนะธุรกิจเร่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น เตรียมพร้อมแข่งขันในยุค Experience Economy

          บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แนะองค์กรธุรกิจควรเร่งทำ Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญในความสำเร็จทางธุรกิจ องค์กรทางธุรกิจควรนำทรัพยากรข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานทางธุรกิจให้น้อยลง ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นองค์กรชั้นนำ ซึ่งทางบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยให้แต่ละองค์กรก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้อย่างสมบูรณ์ ในการสัมมนาพิเศษที่ SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 ที่ผ่านมา 
          นายอิชิโระ ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอันเกิดจากเทคโนโลยีในหลายด้าน ทั้งด้านที่เทคโนโลยีได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และด้านที่เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเข้ามา disrupt รูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องเร่งทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Intelligent Enterprise ให้สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและตอบสนองต่อปัจจัยรอบตัวได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดให้น้อยลง ด้วยการแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าให้การทำงานขององค์กร ทั้ง AI, IoT, Data Analytics เป็นต้น มีการออกแบบกระบวนการธุรกิจให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว หรือการสร้างสรรค์วิธีการหารายได้ใหม่ ๆ แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม
"เศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ Experience economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ธุรกิจจะต้องสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค โดยมองลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการออกแบบสินค้าและบริการ ต่าง ๆ ของธุรกิจ ความท้าทายภายในองค์กรในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นคือ การทำให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ทันท่วงที เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์" นายฮาระ กล่าวเพิ่มเติม
          นางสาวสุปรีดา จิรวงศ์ศรี ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงานสัมมนา ภายในงาน SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 เกี่ยวกับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นขององค์กรธุรกิจว่า ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง การพัฒนาองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
          "หลักการสำคัญในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น คือ การแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งทางบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายที่จะนำพาองค์กรธุรกิจของลูกค้าก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise โดยการนำเสนอ "ABeam Cloud" ที่เป็นระบบ Ecosystem ซึ่งมีการทำงานร่วมกับ Partner ต่าง ๆ ของทางเอบีมในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น การพัฒนา Business Application ที่มีการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เทคโนโลยี Machine Learning เทคโนโลยี IoT(Internet of Thing) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของ Supply Chain Operation, Human Resource และการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าในเรื่องของการพัฒนาระบบงาน SAP ERP เช่น SAP S/4HANA Global Sales Manufacturing Template และ SAP S/4HANA Conversion Factory ที่ทำให้องค์กรลูกค้าสามารถพัฒนาระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบงาน SAP S/4HANA ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเสนอ Solution "Smart Finance" ที่นำเทคโนโลยี RPA และ Machine Learning เข้ามาผสมผสานกับระบบงาน SAP ERP เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานทางระบบงานบัญชีอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมของ ABeam Cloud เท่านั้น เอบีมยังมีแผนที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 12 เทคโนโลยีในปี 2109 นี้ และกำลังดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะครอบคลุมทุกกระบวนการและอุตสาหกรรมอีกด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับองค์กรลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์" นางสาวสุปรีดา อธิบาย
          งาน SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 เป็นงานที่จัดโดยเอสเอพีในประเทศไทย ภายใต้ธีม #OurGrowthStory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับมือกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ สร้างการเติบโตที่มีประสิทธิภาพร่วมกับเอสเอพี พร้อมช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำใน เอ็กซ์พีเรียน อีโคโนมี และอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย

          เกี่ยวกับบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
          บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 6,000 คน ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 700 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป นับตั้งแต่เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คน ที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 150 ราย ในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญในบริการด้านด้านดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี และยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กรด้วย ERP และโซลูชั่นอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ, Digital BPI, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการด้านไอที และเอาท์ซอร์สสำหรับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท เอบีม ยังเป็นพันธมิตรที่ดีกับ SAP โดยให้บริการด้วยทีมที่ปรึกษาที่ได้รับใบรับรองจาก SAP เพื่อความสำเร็จในการทรานสฟอร์มของเอบีมร่วมมือกับลูกค้าในการวินิจฉัยและแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงด้วยโซลูชั่นที่รวมการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการดำเนินงานเข้ากับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในอุตสาหกรรม โดยเน้นใช้วิธีการปฏิบัติได้จริง (Pragmatic Approach) เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็ว คุ้มค่า และวัดผลได้ เอบีมมีปรัชญาการบริหารจัดการคือ "Real Partner" ด้วยการให้บริการที่ปรึกษาด้วยบุคลากรที่มีทักษะ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมโซลูชั่นที่แก้ปัญหาได้จริง และให้ผลลัพธ์ที่เป็นความสำเร็จของลูกค้าอย่างแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.abeam.com/th/en