ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

HIS MSC signed Agreement Contract with OKKAMI

          คุณภูษิต อรุณรัตนดิลก, Vice President of HIS MSC Company Limited and Mr. Andres Borbon, President of OKKAMI INC ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยแต่งตั้งให้ HIS MSC Co., Ltd. เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ OKKAMI INC เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจพร้อมกับขยายกิจการร่วมกันในอนาคต HIS MSC จะเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการ ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการและซอฟต์แวร์โรงแรมที่เลือกสรรค์ตามความต้องการของธุรกิจ ด้วยระบบ Guest Engagement & IOT ลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
          สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณภูษิต อรุณรัตนดิลก โทร: 062-646-6539 อีเมล์ :phusith@metrosystems.co.th website :https://www.hismsc.com/