ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทำความดีด้วยหัวใจ

          เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนสุรนารายณ์ หน้าแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3ช่วง คือ ช่วง A ระยะทาง 600 เมตร ช่วง B ระยะทาง 800 เมตร และช่วง C ระยะทาง 800 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 และพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" โดย มทร.อีสาน ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณช่วง C โดยทำความสะอาดพื้นที่เกาะกลางถนนและบริเวณทางเท้า ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ ไปจนถึงจุดกลับรถบริเวณตลาดไนท์บ้านเกาะ ทั้งนี้มีเหล่าจิตอาสาจาก มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน