ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง สำนักอนามัยวางมาตรการแก้ไขปัญหาหนูชุกชุมในพื้นที่กรุงเทพฯ

          สำนักอนามัยวางมาตรการแก้ไขปัญหาหนูชุกชุมในพื้นที่กรุงเทพฯ
          นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว ขณะนี้ในหลายพื้นที่เผชิญปัญหาการรบกวนจากหนู โดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมและการสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ ยิ่งเป็นปัจจัยทำให้ประชากรหนูชุกชุมมากขึ้น เพราะเป็นสัตว์ที่มีการแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วว่า สำนักอนามัยมีมาตรการกำจัดหนูในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 1) เน้นการจัดการสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากอาหารของหนู 2) จัดหาถังขยะ ที่พักขยะที่มีฝาปิดในที่สาธารณะ 3) จัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้างทุกวัน และ 4) ดูแลพื้นทางเท้าไม่ให้มีช่องหรือโพรงให้เป็นที่อาศัยของหนู หากพบโพรงหรือช่อง ควรดำเนินการปิดช่องไม่ให้หนูเข้าไปอาศัยได้ ขณะเดียวกันได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการรณรงค์กำจัดเศษอาหารจากบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ไม่ให้มีเศษอาหารเหลือทิ้ง โดยกำชับให้แยกเศษอาหารใส่ถุงและถังขยะที่มีฝาปิด ทิ้งทุกวันจัดเก็บอาหารหรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้มิดชิด ดูแลจัดเก็บครัวและล้างอุปกรณ์ที่ปรุงอาหารให้สะอาด ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้าง ทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาดสด คัดแยกขยะก่อนใส่ถังขยะที่มีฝาปิด และทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำรวมถึงจัดให้มีที่พักรวมขยะและทำความสะอาดพื้นหลังจากมีรถขนย้ายขยะไปแล้ว อีกทั้งปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารของสดไม่ให้มีช่องเพื่อป้องกันหนูหรือแมลงพาหะนำโรคเข้าไปหลบซ่อนหรือเป็นที่อาศัยของหนูหรือแมลงพาหะนำโรคได้ หากสำรวจพบการชำรุดต้องซ่อมแซมทันที