ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงาน ลุยทดสอบมาตรฐานในต่างแดน

          ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งทีมเยือนใต้หวัน ติดตามและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ และเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก พบ! ส่งเงินกลับไทยคนละกว่า 200,000 บาทต่อปี
          นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ในกลุ่มผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ที่ใต้หวัน เพื่อติดตามผลหลังจากที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปแล้ว โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายทดสอบมาตรฐานจำนวน 270 คน ใน 6 ประเทศ ปัจจุบันดำเนินการแล้วและมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานงานแห่งชาติ จำนวน 136 คน เป็นสาขาผู้ประกอบอาหารไทยทั้งหมด
          นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้ติดตามแรงงานที่ทำงานในร้านอาหาร 2 แห่ง คือ ร้านอาหารน้องแสตมป์ เป็นร้านอาหารไทยอีสาน อยู่ที่มณฑลเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ที่นี้มีคนไทยทำงานจำนวน 5 คน ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างสบาย รายได้ก็เพียงพอ มีเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวที่เมืองไทย เฉลี่ยประมาณปีละกว่า 200,0000 บาท
          ด้านนางสุภาพร ไตรณรงค์ อายุ 59 ปี เจ้าของร้านอาหารน้องแสตมป์ และเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เล่าว่า หลังจากผ่านการทดสอบมาตรฐานแล้ว มีความมั่นใจมากขึ้น และรู้หลักในการปรุงอาหารให้ดีขึ้น ซึ่งได้เทคนิคจากคำแนะนำของคณะกรรมการทดสอบฯ จึงนำความรู้มาปรับปรุงการทำอาหารให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาในร้านเป็นจำนวนมาก รายได้จึงเพิ่มขึ้นด้วย และรู้สึกดีใจที่สามารถมีรายได้ส่งเงินให้ครอบครัวที่เมืองไทยปีละกว่า 480,0000 บาท จึงอยากให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ยังมีคนไทยที่รอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก
          นางถวิล กล่าวต่อไปว่า ร้านอาหารอีก 1 แห่ง คือ ร้านอาหารไทยโฮม เป็นร้านอาหารไทยอีสานเช่นกัน อยู่ที่มณฑลซิงจู ประเทศไต้หวัน โดยมีนางบุญโฮม เหลียง อายุ 42 ปี เป็นเจ้าของร้าน บุญโฮมเล่าว่า มีความมั่นใจในการทำอาหารมากขึ้นหลังจากผ่านการทดสอบแล้ว ความมั่นใจที่มี ช่วยให้ทำอาหารดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10 % และมีเงินส่งกลับบ้านที่เมืองไทยปีละกว่า 200,000 บาท บุญโฮมบอกต่อไปด้วยว่า มีความสนใจที่จะทดสอบสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
          "การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เป็นการขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ที่รัฐบาลไทยได้พยายามส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก มีการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยและการส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ" รองอธิบดี กล่าว