ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

          สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการเชื่อมโยงการตลาด ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ระหว่างกลุ่มนาแปลงตำบลบางเค็ม กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย ตำบลทับคาง กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองชุมพล กับ โรงสีทวีรวมมิตร 2 เป็นการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จำนวน 59 ราย พื้นที่จำนวน 600 ไร่ 2 งาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี