ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิจกรรมปลูกป่ารักษ์ต้นไม้

          นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่า รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พร้อมด้วยผู้บริหารฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้พื้นถิ่น ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ