ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ร่วมยินดีกับ “สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์” ซีอีโอ STI

          ปลื้มความสำเร็จ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
          นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (ซ้าย) เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล) ร่วมในรุ่นเดียวกัน พร้อมด้วยภรรยาร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา