ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ รับรางวัล The Best of DRIVE AWARD 2019 : Agro and Food Industry

          นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพลังงาน ผู้แทน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล The Best of DRIVE AWARD 2019 : Agro and Food Industry และรางวัล DRIVE AWARD 2019 Agro and Food Industry Excellence องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศ แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ (Environment and Sustainability) โดยมี นายสุจริต มัยลาภ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าในประเทศ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ และมี ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี พร้อมด้วย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมยินดี ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาฯ