ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ พัฒนาตลาดทุนไทย

          ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วิครัม คูมาร์ หัวหน้าสำนักงานประจำประเทศไทยและพม่า บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก เพื่อต่อยอดการพัฒนาตลาดทุนไทยด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนยั่งยืน และการให้ความรู้ด้านความยั่งยืนแก่บุคลากรในตลาดทุนและผู้ลงทุน