ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชบนดอยสุเทพ”

          ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชบนดอยสุเทพ" ในงาน เสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 5 The 5th Doi Suthep Symposium สุเทพแอนซิส ฤาจะหายไป? และร่วมเดินป่าสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนดอยสุเทพ เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย โอกาสนี้ องค์การฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ความหลากหลายของพืชบนดอยสุเทพ ภายในงานอีกด้วย