ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รมช. เปิดงานสัมมนากรมตรวจบัญชีฯ

          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ โดยการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีทั่วประเทศ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก