ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บำรุงรักษาสีทางข้ามให้ชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

          นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอ กรณีทางข้ามหลายแยกในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มมีการทาสีขาว-แดง แทนสีขาว-ดำ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุการเปลี่ยนสีทางข้าม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางข้ามว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้เริ่มโครงการจัดทำช่องจอดรถจักรยานยนต์หยุดรอสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยก จำนวน 37 ทางแยก เพื่อแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์หยุดล้ำ "เส้นหยุด" หรือ "Stop Line" จอดทับทางม้าลายที่บริเวณทางแยก กีดขวางทางสัญจร ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้จำนวนรถจักรยานยนต์หยุดกีดขวางทางข้ามลดลงมากกว่าร้อยละ 50 สำนักการจราจรและขนส่ง จึงขยายผลการดำเนินงาน โดยจัดทำทางม้าลายบริเวณทางแยก ปรับปรุงวัสดุพื้นผิวถนนให้เป็นสีแดงที่มีความชัดเจน คงทน มีอายุการใช้งานนานกว่าวัสดุทำทางข้ามแบบเดิม เพื่อแสดงขอบเขตทางข้ามให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ง่ายต่อการมองเห็น โดยยังคงมาตรฐานทางม้าลายให้เป็นสีขาว และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ซึ่งภายหลังดำเนินการ จะจัดเก็บข้อมูล สถิติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและเจ้าพนักงานจราจรที่กำกับดูแลทางแยก ทั้งนี้ จะหารือกับกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera System) พร้อมจัดทำช่องจอดรถจักรยานยนต์และปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณทางข้ามให้ชัดเจนเพิ่มเติม จำนวน 30 ทางแยกต่อไป