ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสาน

          ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากเหตุการณ์พายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" ซึ่งสร้างความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพื่อส่งมอบคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์" ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และการให้ความช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ประสบภัย ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยการจัดเตรียม ถุงยังชีพ ภายในประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เป็นต้น ส่งมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 ถุง สมาชิกวุฒิสภานำช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 300 ถุง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของธนาคารไทยพาณิชย์ และพนักงานจิตอาสา SCB ชวนกันทำดี ยังได้ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ อีกจำนวน 2,000 ถุง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งมอบแก่กองทัพอากาศ จำนวน 1,000 ถุง นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพิษณุโลกและอุบลราชธานี และส่งมอบให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมอีก 500 ถุง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ อีก 500 ถุง นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 3,500 ถุง ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในภาคอีสานต่อไป
          สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยบริจาคผ่านบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย" เลขที่บัญชี 020-3-04545-1 โดยสามารถส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้ที่อีเมล donation@friendsofpa.or.th หรือโทรสาร 02-054-6544
          ธนาคารไทยพาณิชย์ขอส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ววัน