ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เชิญร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2562

          ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จะทำการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าฯ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเพื่อให้ทีมไฟร์แมนของศูนย์การค้าฯ ผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานร้านค้าได้มีความพร้อมและทราบถึงวิธีการระงับป้องกันและการปฎิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการทุกท่าน
          ในการนี้ทางศูนย์ใคร่ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าชมการซ้อมแผนอพยพในครั้งนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          www : marketvillagehuahin.co.th
          www : facebook .com / huahinmarketvillage