ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ เข้าพิธีรับพระราชทานสิ่งของแก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

          หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ เข้าพิธีรับพระราชทานสิ่งของแก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
          นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีนพร้อมด้วย ดร.แสงชัย โสตถีรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานสิ่งของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้สมัครจิตอาสาใหม่ จำนวน 166 ท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่หอการค้าไทย-จีน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ. ตรีพจน์ โพธิสอน ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สังกัดกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก มาเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม
          หลังจากเสร็จพิธี คณะผู้แทนจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้แนะนำการแต่งกายของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้แก่ผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทานฯ ใหม่ เพื่อให้มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง หอการค้าไทยจีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรได้มีโอกาสสมัครเป็นจิตอาสาฯ ตามแนวพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ โดยมุ่งมั่นจะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต