ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

43 ผู้ประกอบการไทย จบหลักสูตร Netpreneur รุ่นบุกเบิกของอาลีบาบา หลักสูตรเข้มข้น 10 วัน ณ สำนักงานใหญ่อาลีบาบา สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมหลักสูตร และโอกาสพัฒนาธุรกิจจากเศรษฐกิจดิจิทัล

          อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป ประกาศการจบหลักสูตรอบรม Netpreneur ประเทศไทยของผู้ประกอบการจำนวน 43 ราย ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ-ดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติ Gobi Partners
          หลักสูตรอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานใหญ่อาลีบาบา ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและรูปแบบดิจิทัลให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำประโยชน์จากวิธีการบริหารธุรกิจที่หลากหลายของอาลีบาบามาผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย
          มีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 43 รายที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจค้าปลีก บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Enabling Services) อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา ฟินเทค ท่องเที่ยว ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมที่พร้อมจะปรับตัวไปสู่ดิจิทัลและกลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
          นายไบรอัน เอ หว่อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านโครงการระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า "เราต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศไทยเข้าสู่โครงการ Netpreneur ของอาลีบาบา เรารู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสามารถเหล่านี้ การจบหลักสูตรเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราหวังว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้และกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนทางดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการรายอื่นให้พัฒนาธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัล" 
          "เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้โครงการ Netpreneur และเติมเต็มแนวคิดแบบดิจิทัลแก่กลุ่มผู้ประกอบการ การเรียนรู้อันเป็นประโยชน์จากอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา ผนวกกับโอกาสที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ทำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลชัดเจนยิ่งขึ้น depa ตั้งใจที่จะร่วมกับ อาลีบาบา บิซิเนส สคูล และพันธมิตรจากหลักสูตรอบรมอื่นๆ เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายด้านดิจิทัลที่ได้ตั้งไว้" ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าว
          "เป้าหมายของ NIA คือการสนับสนุนและพัฒนาระบบนวัตรรมของประเทศไทย เรามีหน้าที่เป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของชาติ NIA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรอบรม Netpreneur หลักสูตรดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนการคิดของกลุ่มผู้ประกอบการ การสร้างความเข้าใจในดิจิทัลอีโคซิสเท็ม ของอาลีบาบาจะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยนวัตกรรมดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าเมื่อกลับไปยังประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพและSMEs ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการนำมิติของดิจิทัลไปช่วยพัฒนารูปแบบธุรกิจเดิมให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวเสริม
          "เป้าหมายของหลักสูตรอบรม Netpreneur ของอาลีบาบา สอดคล้องกับพันธกิจของ Gobi Partners ด้านการสนับสนุนแต่ละบุคคลในการทำตามความฝันและสร้างสังคมที่ดีกว่า เราพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการรูปแบบนี้ในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ" แชนน่อน กัลยาณมิตร Venture Partner จาก Gobi Partners กล่าว
          
          หลักสูตรเข้มข้น 10 วัน ในอีโคซิสเท็ม ของอาลีบาบา 
          ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม Netpreneur ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาลีบาบาที่พัฒนาจากบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กมาเป็นดิจิทัลอีโคซิสเท็มเต็มรูปแบบ ที่สนับสนุนเครือข่าย SMEs และผู้บริโภคจากทั่วโลก รวมไปถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้า นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ insight มาวางกลยุทธ์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ของอาลีบาบาและกลุ่มธุรกิจหลักและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน จากการร่วมพูดคุยกับผู้บริหารอาลีบาบาและพาร์ทเนอร์ในอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา
          นอกจากนี้ Netpreneur ได้เยี่ยมชมร้านค้าอีคอมเมิร์ซ บริษัทไลฟ์สตรีม หมู่บ้านอีคอมเมิร์ซ และเฟรชชิปโป ธุรกิจนิวรีเทล ซูเปอร์มาร์เก็ต ของอาลีบาบา ทำให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจ สังคมและชุมชนในชนบทพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดจากการมีดิจิทัลอีโคซิสเท็มที่พัฒนาเต็มรูปแบบ ตัวแทนจากอาลีบาบาได้รับความร่วมมือจากที่ปรึกษาอย่าง depa NIA และ Gobi Partners ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ดิจิทัลอีโคซิสเท็มในประเทศไทยและวิธีการสนับสนุนจากแต่ละองค์กรในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

          แรงบันดาลใจที่ Netpreneurs ได้รับ
          "การเรียนรู้สำคัญที่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้รับคือการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า พนักงานและพาร์ทเนอร์ หากปราศจากความไว้วางใจ เราจะไม่สามารถสร้างอีโคซิสเท็มได้อย่างที่อาลีบาบาทำ ที่สำคัญหลักสูตรเปิดโอกาสให้บริษัทไทยจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและหาทางแก้ไขร่วมกัน" พิชย วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพาร์ทเนอร์ชิพ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) สำหรับธุรกิจดิจิทัล กล่าว
          "หลังจากเข้าร่วมหลักสูตร ทำให้เชื่อว่ายิ่งผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ประสบความสำเร็จ ยิ่งต้องคืนกลับสู่สังคมมากขึ้น เราควรช่วยเหลือชุมชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาได้อีกมาก" ข้าวโพด ธรรมพัฒนาภรณ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฮอนกฮูก คอมเมิร์ซ จำกัด ผู้ให้บริการ one-stop service solution เพื่อการขยายธุรกิจโดยการขายบนแพลตฟอร์มลาซมอลล์ของลาซาด้า กล่าวเสริม

          เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมรุ่นที่ 2 
          หลักสูตรอบรม Netpreneur ของอาลีบาบาเป็นโครงการล่าสุดที่ริเริ่มโดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้ประกอบการที่มีความสามารถในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ร่วมกับหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรอบรม โดยมีเป้าหมายไปที่ภาคส่วนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจดิจัทัล หลักสูตรอบรมได้แก่ New Economy Workshop สำหรับผู้กำหนดนโยบาย หลักสูตรอบรม eFounders สำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างดิจิทัลอีโคซิสเท็ม (eFounders Fellowship program) เครือข่ายบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ (Global eCommerce Talent – GET) การฟังบรรยายต่อเนื่องภายใต้หลักสูตร Alibaba Global Course (AGC) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อนักธุรกิจไทย หลักสูตรอบรม Netpreneur รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 เปิดรับสมัครระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและเกณฑ์การรับสมัคร อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://activity.alibaba.com/supplier/alibaba-netpreneur-training-thailand.html

          เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป 
          พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก เรามีเป้าหมายที่จะสร้างสาธารณูปโภคด้านการค้าในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ข่าวอาลีบาบานิวส์ไทย th.alibabanews.com/

          เกี่ยวกับอาลีบาบา บิซิเนส สคูล
          อาลีบาบา บิซิเนส สคูล เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาลีบาบากรุ๊ป และมหาวิทยาลัย หังโจว นอร์มัล (Hangzhou Normal University) ของจีน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบันจะเน้นที่ระบบฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งทศวรรษมานี้ มีส่วนในการฟูมฟักผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจีนและในประเทศอื่นๆ ไปแล้วนับล้านคน

          เกี่ยวกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)          
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) มีผลประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 สำนักงานจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง

          เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและประชาสังคม รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านทั้งการสนับสนุนเงินทุนและการให้องค์ความรู้ในหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อนก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม เกิดคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม

          เกี่ยวกับ Gobi Partners 
          Gobi Partners เป็นบริษัทกองทุนร่วมลงทุนบริษัทแรกๆ ที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่ประเทศจีน ฮ่องกง และอาเซียน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกกองทุน (AUM) มากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34,000 ล้านบาท) สำนักงานใหญ่ของ Gobi Partners ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และกัวลาลัมเปอร์ บริษัทให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของการก่อตั้งธุรกิจไปจนถึงระยะขยายธุรกิจ ในตลาดเกิดใหม่และตลาดยังตอบสนองได้ไม่เต็มที่ (Underserved Market)
          Gobi Partners ก่อตั้งในปี 2545 และมีการระดมทุนทั้งสิ้น 13 กองทุน สำหรับ 250 บริษัทสตาร์ทอัพ มีสาขาใน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ กรุงเทพ ปักกิ่ง โฮจิมินห์-ซิตี้ ฮ่องกง จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา เซี่ยงไฮ้ สิงค์โปร์และโตเกียว
          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gobi Partners สามารถดูได้ที่ www.gobivc.com