ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: AKP โชว์เทคโนโลยีเผาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการขยะล่องหน

          คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการและผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้ประกอบธุรกิจการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ได้แนะนำเตาเผาขยะอุตสาหกรรมโดยวิธีการเผาทำลาย ในโครงการ care the whale "ขยะล่องหน" ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 14 ผู้ประกอบการบนถนนรัชดาภิเษก เพื่อพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน โดยได้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ด้วยการสร้างเครื่องมือกลาง Care the whale Calculator เพื่อช่วยในการออกแบบและวางแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บข้อมูล และประเมินผล รวมถึงการพัฒนาหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และต่อเชื่อมเครือข่ายองค์กรนอกพื้นที่เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้ 

          ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 
          บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย