ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TOG รับมอบ Sustainability Disclosure Award 2019

          คุณอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2019 – Recognition จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จากการประเมินข้อมูลผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TOG ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เมื่อวันนี้