ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: AKP ส่งมอบความสุขให้น้องๆ ในเทศกาลวันเด็ก 2563

          บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP นำทีมพนักงานบริษัท ร่วมส่งมอบความสุขให้น้องๆ หนูๆ ในเทศกาลวันเด็กประจำปี 2563 โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านต่างๆ พร้อมกับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ และโรงเรียนคลองเสาธง รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ ในชุมชนหมู่บ้านซิตี้วิลเลจ และชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม (โรงลิเก) ชุมชนสามห่วง (หมู่บ้านยั่งยืน) ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด (TJC) ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน เปิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์อย่างเท่าทันและสมวัย ดังคำขวัญปีนี้ที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" 

          ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 
          บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย