กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ภาพข่าว: กปภ. รับมอบโล่และตรารับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำทีมผู้บริหารเข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมี กปภ.สาขา ผ่านการตรวจประเมินในครั้งนี้จำนวน 51 สาขา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

“เพชรวายุภักษ์” ปลุกพลังสร้างสรรค์ นวัตกรรมของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นำเสนอนวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการที่ สร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน การให้บริการประชาชน และเป็นผลประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการ แผ่นดิน อ่านต่อ…

แนะ ชาวนา เร่งปรับตัวหันปลูกพืชใช้น้ำน้อย รับมือภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

โดย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)นักวิชาการ แนะ ชาวนา เร่งปรับตัวหันปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมถึงเลื่อนเวลาปลูกข้าว รับมือภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นพื้นที่ที่มีการใช้น้ำชลประทานมากที่สุดในฤดูแล้ง อ่านต่อ…

กอปภ.ก. ประสาน 67 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ช่วงวันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. 61

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 67 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับมือภาวะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 28 กันยายน 1 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ…

“เกษตรฯ-สาธารณสุข” คุมเข้มสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจากทั่วประเทศ ตรวจหาสารพิษตกค้าง พบยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวโครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ “เกษตรฯ-สาธารณสุข” คุมเข้มสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรค กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ประจำปี 2561 ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขยายผล ‘บางระกำโมเดล’

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำ และติดตามผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ณ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ ขยายผล ‘บางระกำโมเดล’ สู่ 382,000 ไร่ ส่งเสริมอาชีพและลดความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลากได้จริง พร้อมหนุนปลูกข้าวโพดหลังนา สร้างรายได้มั่นคงแก่เกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำ และติดตามผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ณ จังหวัดพิษณุโลก ว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และ H.E. Mrs.Thipphakone CHANTHAVONGSA รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 อ่านต่อ…

วธ.ย้ายข้าราชการ-วัฒนธรรมจังหวัด 20 ตำแหน่ง

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 และ63 มาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว ๙ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 2/2561

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.สระบุรี) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี คณะอนุกรรมการ ทั้งส่วนราชการ และ ภาคเอกชน อาทิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านต่อ…

ชูวิจัย R2R ยกระดับบุคลากรพื้นที่ก้าวสู่นักวิจัยหน้าใหม่ พัฒนาระบบสุขภาพยุคไทยแลนด์ 4.0

รมว. สาธารณสุข กระตุ้นบุคลากร สธ. ระดับพื้นที่ สร้างงานวิจัย R2R มุ่งพัฒนางานสุขภาพ พัฒนาคน รองรับยุค Thailand 4.0 ด้าน สวรส. หนุนพื้นที่สร้างนักวิจัย R2R จากเขตสุขภาพ เพราะเข้าใจบริบทของพื้นที่ เปิดโอกาสสู่การเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี อ่านต่อ…

เกษตรฯ แนะตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นสู้มรสุม-ลมแรง

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะชาวสวนตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นสู้มรสุม-ลมแรง พร้อมเตือนเกษตรกรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ อ่านต่อ…