กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ภาพข่าว: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือด้าน Smart Factory Technology

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือด้าน Smart Factory Technology ร่วมกับ NEC Corporation (Thailand) และ NEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น
ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อ่านต่อ…

ขอเชิญร่วมประเมินระดับทักษะ “การบริหารคน” และ ”การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน”

ขอเชิญร่วมประเมินระดับทักษะ "การบริหารคน" และ "การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน" ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ที่สามารถทราบผลได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย https://futureskills.ftpi.or.th อ่านต่อ…

ยุทธศาสตร์พระพิรุณ โชว์เวที อก.โคราช ยกระดับเกษตรแปรรูปเกษตรอินทรีย์ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้านด้วยเทคโนโลยีและความสำเร็จใหม่

สมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเวทีให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ในโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับเกษตรแปรรูปเกษตรอินทรีย์ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้านด้วยเทคโนโลยีและความสำเร็จใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (ฤกษ์ดี)

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้มีการไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย และพระพิรุณ ทั้งสององค์ ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อ่านต่อ…

วตร. เปิดอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 17 ม.ค.-31 พ.ค. 62 ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน 20 สัปดาห์ (โดยฝึกอบรมในวันศุกร์ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม) อ่านต่อ…

ก.เกษตรฯ มุ่งยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น หวังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย พร้อมสร้างความเข้มข้นในการทำงาน เพื่อให้เกิดความศรัทธาในระบบสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี พร้อมบรรยายพิเศษนโยบายในการพัฒนางานสหกรณ์และการใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในปี 2562 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช หลานหลวง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ มุ่งยกระดับสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี พร้อมบรรยายพิเศษนโยบายในการพัฒนางานสหกรณ์และการใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในปี 2562 อ่านต่อ…

ก.เกษตรฯ เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ตามหลักการสากล

รมว.กษ. แจง กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข มีการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ตามหลักการสากล ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่มีการศึกษามาในประเทศ พร้อมทั้งย้ำว่าไม่มีวันที่จะทรยศต่อแผ่นดิน ตามที่ถูกกล่าวหาอย่างเด็ดขาดเมื่อ 30 กันยายน2561 นายกฤษฎา บุญราช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินตลาดทุนของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินตลาดทุนของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาววิมล ชาตะมีนา อ่านต่อ…

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายแก่บุคลากรกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เร่งรัดเดินหน้างานตามโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 46 ปี 1 ตุลาคม 2561 ณ กรมวิชาการเกษตร ว่า กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานในกลุ่มภารกิจการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต อ่านต่อ…

ครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ชูนโยบายพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ อ่านต่อ…

ปภ.แนะการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น ระบบแก๊สอย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานในพื่นที่ปลอดภัย จัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องน้ำ ตรวจสอบเครื่องทำอุ่นระบบแก๊สให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงติดตั้งคำแนะนำวิธีใช้งาน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ หนุนสหกรณ์เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ มี 3 เรื่องสำคัญคือ1. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานครบรอบ 46 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อช่วยกัน พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ประเดิมต้นปีงบ ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 6 สาขายอดฮิต

ก.แรงงาน เตรียมจัดฝึกอบรม ป้อนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ นครสวรรค์ประกาศรับสมัครเทรน 6 อาชีพ ยอดฮิตนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายให้กพร. ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือคนทำงาน ทุกเพศ ทุกวัย อ่านต่อ…

สิ้นปี 2561 เบิกจ่ายเงินได้สูงถึง 92%

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายได้ 2,667,073 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.0นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้จำนวน 2,667,073 ล้านบาท อ่านต่อ…