กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ภาพข่าว: วธ. – ความร่วมมือด้านภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 คณะผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Asian Film Festival เข้าพบนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการจัดเทศกาลภาพยนตร์ Asian Film Festival ในประเทศไทยช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ อ่านต่อ…

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 – 22 ต.ค. 61

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ระหว่างวันที่ 20 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 51 ปี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 51 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม อ่านต่อ…

มกอช. เยือนสิงคโปร์ ประชุม IHAF ครั้งที่ 4

มกอช. เยือนสิงคโปร์ ประชุม IHAF ครั้งที่ 4 ร่วมหารือกำหนดแผนยุทธศาสตร์การรับรองระบบงานสินค้าฮาลาล ขยายช่องทางส่งออกสินค้าฮาลาลไทยนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะกรรมการผู้แทนของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board อ่านต่อ…

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะกรรมการในการติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัด อ่านต่อ…

กสร.เผยผลเลือกลูกจ้าง เป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้ง "สหภาพแรงงานองค์การเภสัช-บริษัทขนส่ง" คว้าเก้าอี้ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ยผ.ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑อธิบดีกรมโยธาธิการแลผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาสมรรถนะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6

นพ.โสภณ เมฆธน ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษ "กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ" ในงาน "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21" ภาคตะวันออก จัดโดย รพ.ชลบุรี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และ อ่านต่อ…

“สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐาน ฯ ด้วยระบบ e-Testing System ”

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคทฤษฎีด้วยระบบ e-testing ในสาขาพนักงานนวดไทยระดับ 1 ให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2561 สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 24 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “สนพ.อำนาจเจริญ จัดทีมออกให้บริการประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน”

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0 กิจกรรมที่ 1 คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ร้านกรมพัฒ ฯ DSD 4.0 Shop และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกและปฐมนิเทศกำลังแรงงานใหม่ รองรับไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 1/2562”

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญเปิดฝึกและปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 6 สาขาข่างมีผู้เข้ารับการฝึก 23 คน โดยมีนางทัศนี ขจัดมลทิน อ่านต่อ…

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานการประชุม และติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลเอก กัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อ่านต่อ…

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวัง! เจ็บ-ตายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ช่วงออกพรรษา

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี มักจะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ จำนวนมาก จากการสำรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มักจะได้รับอันตรายจากการเล่นประทัดมากที่สุด อ่านต่อ…

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงข่าวขอบคุณที่ประชาชนให้การสนับสนุนพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 และได้จำหน่ายเกือบครบวงเงินที่กำหนดแล้วทั้งนี้ อ่านต่อ…

นาข้าวในพื้นที่อับฝน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รอดแล้วกว่า 50,000 ไร่ ด้วยฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำประสบความสำเร็จต่อเนื่อง โดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว และยังคงเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนที่มีความต้องการ อ่านต่อ…

ปี 62 วธ.เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ อบรมแม่ไก่ CPOT และต่อยอดผลิภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ พร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ หวังเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันและนโยบายประเทศ 4.0 นโยบายนายกรัฐมนตรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ วธ. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อ.อ.ป. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ 61

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 และนายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ…