ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ไทย-เยอรมัน จับมือเปิดตัวข้าวยั่งยืน มุ่งเป้าให้เกษตรกรไทยยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งกับต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริษัทโอแลม (ประเทศไทย) จำกัดและ GIZ ได้เปิดตัวโครงการข้าวยั่งยืน "โครงการตลาดนำการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย" ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
          นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการโครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย GIZ กล่าวว่า "โครงการตลาดนำการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย" ถูกดำเนินการขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRPs) นำไปสู่การยกระดับคุณภาพข้าว การบริโภคข้าวที่ปลอดภัยและแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการผลิตข้าวให้ยั่งยืน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความมั่นคง และมีตลาดรองรับที่ชัดเจน"
ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปีนี้ มีพื้นที่เป้าหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพดี (GAP) ไปสู่มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRPs) นาแปลงใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 อำเภอ 29 กลุ่มได้แก่ อำเภอวารินชำราบ เดชอุดม พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ สำโรง นาเยียและอำเภอนาจะหลวย"
          "โครงการฯ จะมุ่งดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 16,000 ราย ในปริมาณผลผลิต 150,000 ตัน ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี พ.ศ. 2565 รวมถึงขยายการดำเนินงานไปยังประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม เพื่อยกระดับการเกษตรทั้งในส่วนของประเทศและภูมิภาค" Mr.Satish Thampy บริษัทโอแลม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริม