ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สพร.9 พิษณุโลกจัดพิธีมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเร่งด่วน 60 ชั่วโมง สาขาช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน) รุ่นที่ 1

          นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเร่งด่วน 60 ชั่วโมง สาขาช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน) รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน โดยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง ที่มีคุณสมบัติได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพ และผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรการฝึกอาชีพเร่งด่วน 60 ชั่วโมง สาขาช่างเอนกประสงค์(ช่างชุมชน)
ในการนี้ นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก