ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

          นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จากนั้น ร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 10 หน่วยงาน และภาคเอกชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยเน้นติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ร้านค้าประชารัฐและการติดตั้งเครื่อง EDC การหาแหล่งเงินกู้ให้กับ SME ที่อยู่ในความดูแลของ สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกระทวงการคลัง ในช่วงบ่าย เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด เยี่ยมชมการรับบริจาคเงินทำบุญผ่านระบบ QR Code ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ในโครงการ National e-Payment เยี่ยมชมกิจการ บริษัท ดีดี พิโก ไฟแนนซ์ สอบถามถึงปัญหาอุปสรรค รวมถึงการดำเนินกิจการ บริษัทโอท็อป อินเตอร์ เทรดเดอร์ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง ผลิตมีดพับส่งขายหลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงส่งออกไปจำหน่ายนอกพื้นที่และต่างประเทศ พร้อมรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ และบรรจุสินค้าเกษตรโดยคิดราคาย่อมเยาสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ และยังเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์และส่งขายในตราสินค้าของตัวเอง โดยได้อาศัยสินเชื่อจาก SME Development Bank ในการดำเนินและขยายธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561