ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รมต.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จังหวัดชัยนาท

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการรวบรวมข้าว และ ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกกว่า 8,000 ราย รวบรวมข้าวเปลือกปีละประมาณเกือบ 15,000 ตัน และแบ่งแปรรูปเป็นข้าวสาร 170 ตัน สหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบกลางปีตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล 20 ล้านบาท เพื่อสร้างโกดังรวบรวมผลผลิตขนาด 7,000 ตัน 2 แห่ง สำหรับรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ ในช่วงถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อชะลอไว้ให้ออกสู่ตลาดในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมีนายวีระพันธ์ กล่ำเพ็ง ประธานกรรมการและนายรุ่งรัตน์ พุ่มน้อย ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท