ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: เปิดอบรมตรวจการประมงรุ่นที่ 14

          วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง) นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ตรวจการประมงรุ่นที่ 14 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงในด้านปฏิบัติงานตรวจตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตลอดจนการฝึกวินัยเพื่อสร้างความอดทนในการปฎิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะกดดัน