ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กยท. เปิดบ้านเจรจาซื้อขายยางร่วมบริษัทจีน ส่งสัญญาณแนวโน้มการค้ายางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

          เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับคณะบริษัทผู้ประกอบกิจการยางจากจีน ร่วมประชุมหารือการซื้อขายยาง STR 20 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) พร้อมลงพื้นที่ชมการผลิตและแปรรูปฯ ณ กองจัดการโรงงาน 5 การยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี
          นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยว่า การประชุมหารือธุรกิจในครั้งนี้ สืบเนื่องจากโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราได้พบกับผู้ซื้อยางซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการยางพาราจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านยางพารา รวมถึงศักยภาพด้านการผลิตยางพาราของไทย การประชุมหารือในครั้งนี้ จึงเป็นสัญญาณและแนวโน้มให้เกิดการซื้อขาย หรือทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านยางพาราระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการประชุมหารือร่วมกับบริษัทจากประเทศจีนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ Jihua 3517 Rubber Products Co., Ltd. Jihua Yueyang New Material Technology Co., Ltd. และ Hunan Xuan Ye Ecological Agriculture Development Co., Ltd. ซึ่งมีความต้องการนำเข้ายางพาราจากไทยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้าบูททหาร สายพาน และผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นๆ
          "ปัจจัยที่ทำให้ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างประเทศ สนใจวัตถุดิบยางจากประเทศไทย เพราะไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก และยางไทยมีมาตรฐานดีที่สุด มีการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน โดย BOI รวมถึงกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP,GDP และมาตรฐานยางพาราจากหลายหน่วยงานของประเทศไทย พร้อมที่จะเป็น OEM ซึ่งมี ตลาดกลางยางพารา 6 ตลาดรองรับทั่วประเทศ ทำให้จีนสนใจเจรจาและลงพื้นที่ดูการผลิตยางแท่งเพิ่มเติม" นายเยี่ยมกล่าว
          ทั้งนี้ รก.ผู้ว่าการ กยท. ได้นำคณะผู้แทนจาก 3 บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากประเทศจีน เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยาง STR 20 ของ กยท. ณ กองจัดการโรงงาน5 จ.อุดรธานี ซึ่งการนำเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ มีการบรรยายกระบวนการผลิตยาง ข้อมูลของยาง ทั้งด้าน คุณภาพ ราคา และกำลังการผลิต รวมถึงได้ชม การตรวจสอบคุณภาพยางในห้องแลปของโรงงาน และชมตัวอย่างยาง STR 20 ที่กองจัดการโรงงาน 5 เป็นผู้ผลิต ซึ่งโรงงานผลิตยาง STR ของ กยท. แห่งนี้ รวมถึงโรงงานแปรรูปยาง ของ กยท. อีก 2 โรรงานในภาคอีสาน มีกำลังการผลิตยาง STR20 ได้ขั้นต่ำ โรงงานละ 1,500 ตัน/เดือน หรืออย่างน้อย 18,000 ตัน/ปี รวมโรงงาน 3 แห่ง มีกำลังการผลิต 54,000 ตันต่อปี ซึ่ง กยท. ผลิตตามปริมาณการซื้อของตลาดและสามารถขยายการผลิตได้ ทั้งนี้ตลอดกระบวนการผลิตจะเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ โดยหลังจากการหารือและเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ ผู้แทนจากบริษัทจีนสนใจสั่งซื้อยางล๊อตแรก จำนวน 2,000 ตัน และจะทำสัญญาความร่วมมือระยะยาวกับไทย โดยบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากประเทศจีนจะกลับไปร่างรายละเอียดของความร่วมมือและส่งมือให้ กยท.พิจารณาต่อไป