ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

12 สิงหา มหาราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กรมประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 50 ล้านตัว ทั่วประเทศ

          กรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50 ล้านตัว ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
          นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 หรือ วันแม่แห่งชาติ ในปีนี้ กรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านตัว ซึ่งมีทั้งสัตว์น้ำจืด ได้แก่ พันธุ์ปลาไทย เช่น ปลาบึก ปลายี่สก ปลาตะเพียน กุ้งก้ามกราม ฯลฯ และสัตว์น้ำทะเล เช่น ปลากะพงขาว ปูม้า กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ฯลฯ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านประมง และเป็นการสนองในพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงห่วงใยต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมด้วย
          ในโอกาสอันดีนี้ กรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำคลอง ท้องทะเลให้สะอาดสวยงาม เพื่อให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์ดังเดิม...อธิบดีกรมประมง กล่าว