ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กรมธนารักษ์รับมอบที่ราชพัสดุจากสำนักพระราชวัง

          นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.1959 (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 390 - 3 - 16 ไร่ และ นม.2421 เนื้อที่ประมาณ 4 - 2 - 29 ไร่ (พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) จากสำนักพระราชวัง ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561