ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กปภ. คุมเข้ม

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาเพชรบุรี พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุอุทกภัยเพื่อสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ณ กปภ.สาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561