ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ติดตาม

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนเพชร และจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี