ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สศอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Eastern Economic Corridor (EEC) Workshop”

          กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Eastern Economic Corridor (EEC) Workshop" ให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีความสนใจที่จะลงทุนในพื้นที่ ECC เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยจะเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รูปแบบการลงทุน พร้อมกันนี้ได้เผยถึงความคืบหน้าในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน BOIสำนักงาน EEC การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร เป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าว
          โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายมิจิโนบุ ซึงาตะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ, นายฺฮิโรกิ มิตสึมาตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนักธุรกิจ และนักลงทุนของญี่ปุ่น เข้าร่วมเวิร์กช้อปจำนวนมาก 
          จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน เข้าร่วมทำข่าวในการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้อง พิมานแมน ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น .