ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดประชุมดัดแปรสภาพอากาศ

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม "ASEAN Workshop on Weather Modification 2018" ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561