ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด เตรียมออกสินค้ายางพาราตัวใหม่ เน้นรูปแบบทันสมัยตอบสนองผู้บริโภคในการใช้งานและสร้างความแตกต่างทางการตลาด

          สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด ปลื้มหมอนยางพาราขายดีต่อเนื่อง เน้นผลิตหมอนคุณภาพ ส่งขายตลาดจีน หวังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร เตรียมออกผลิตภัณฑ์ยางพารารูปแบบใหม่ เน้นความทันสมัยและประโยชน์การใช้งานที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หวังสร้างความแตกต่างทางการตลาดและเพิ่มทางเลือก
          นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทย และสหกรณ์ภาคการเกษตร ว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับสหกรณ์ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหอการค้าจังหวัด เข้ามาร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากหอการค้าจังหวัด จะมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จึงคิดว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่อาจจะได้บุคคลเหล่านี้เข้ามาดูแนะนำหรือในประสานงานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสหกรณ์
          สำหรับสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากยางพารา โดยผลิตเป็นหมอนยางพาราภายใต้ชื่อ "เอราวัณ" ขณะนี้ตลาดของหมอนยางพาราเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสหกรณ์มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีน เนื่องจากลูกค้าจีนมีความต้องการใช้สินค้าหมอนยางพาราจำนวนมาก ปัจจุบันสหกรณ์ส่งหมอนไปที่ตลาดจีน เดือนละ 12,000-15,000 ใบ และได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคชาวจีนจนกลายเป็นค่านิยมของคนจีนว่าต้องการใช้หมอนยางพาราจากประเทศไทยเท่านั้น ขณะนี้สหกรณ์ได้ร่วมมือกับผู้นำเข้าสินค้าของจีนเพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่จีนแล้ว 2 บริษัท โดยไม่ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ดังนั้น สหกรณ์จะมุ่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งขายให้กับตัวแทนจำหน่ายที่จีนโดยตรง ซึ่งทางคู่ค้ายังต้องการหมอนยางพาราจากสหกรณ์อีกจำนวนมาก ซึ่งทำให้การส่งสินค้าไปประเทศจีนไม่ถูก กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
          สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด สหกรณ์จะเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาดเป็นหลัก ซึ่งทำให้สามารถยกระดับราคาได้เพิ่มขึ้น เพราะหากหมอนยางพาราผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพก็จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้และไม่มีตลาดต้องการ ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องเน้นเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่เน้นแข่งขันเรื่องราคา ซึ่งจุดเด่นของหมอนยางพาราที่สหกรณ์ผลิตขึ้นนั้นจะมีหลายคุณสมบัติขนาดนุ่มมาก นุ่มปานกลาง และแข็ง สหกรณ์ก็จะผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารากำลังไปได้ดีไม่มีปัญหา แต่ก็ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรัรบตลาดภายในประเทศ สหกรณ์ส่งขายที่ดิวตี้ฟรีและขายผ่านทีวีช้อปปิ้ง ผ่านช่อง Shop Channel MCOT Family ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และเว็บไซต์ลาซาด้าเป็นหลัก ซึ่งมีลูกค้าสั่งซื้อผ่านออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือนเช่นกัน
          กลยุทธ์ในการทำตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์ ยึดหลักของคุณภาพสินค้าที่ต้องดีสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าจดจำและสั่งซื้อสินค้าของสหกรณ์ไปตลอด เนื่องจากหมอนยางพาราหนึ่งใบใช้ได้นานเป็น 10 ปี กว่าลูกค้าจะกลับมาซื้ออีกครั้งก็นานพอสมควร ดังนั้น สหกรณ์จึงคิดที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างและหลากหลายให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจของสหกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย
          "ผมมองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจหมอนยางพาราเป็นอย่างดี มองเห็นโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ดังนั้น จึงคิดว่าจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมกับผลิตสินค้าตัวใหม่ออกมาจำหน่าย ซึ่งเป็นการนำยางพาราแห้งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสหกรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากสินค้าเดิมที่มีอยู่ และจะเน้นพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย เพราะจะทำให้ขายง่ายและผู้บริโภคกำลังนิยม แต่ทั้งนี้ สินค้าจะต้องมีคุณภาพ และราคาไม่สูงจนเกินไป ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ตลาดรองรับและปริมาณคำสั่งซื้อที่ชัดเจนแล้ว คาดว่าน่าจะผลิตสินค้าตัวใหม่นำเสนอออกสู่ตลาดได้ในเร็ว ๆ นี้" ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด กล่าว