ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

รัฐมนตรีเกษตรฯ ยืนยันยังควบคุมปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานได้ตามแผน สามารถชะลอน้ำเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด พร้อมฝากประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรี ว่า การบริหารจัดการน้ำเขื่อนแก่งกระจานยังควบคุมได้และเป็นไปตามแผน แม้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานจะมีค่อนข้างมาก ส่งผลให้น้ำที่ระบายออกจากประตูระบายน้ำปกติ ไหลเข้าสู่ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน หรือ spillway แล้วก็ตาม แต่ไม่ใช่การล้นออกจากสันเขื่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่ำ และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเพชรบุรีเพื่อเร่งให้ระบายออกทะเลโดยเร็วที่สุดด้วย
          จากแผนการระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะสามารถหน่วงน้ำให้เข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีได้ช้าลง เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง และส่งผลกระทบในพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่เกษตรกรรมน้อยที่สุด
          สำหรับพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการเยียวยาไว้แล้ว โดยจะดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วย