ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากรและ IMF

          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานสรุป "การประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายรับระยะปานกลาง (Medium-Term Revenue Strategy: MTRS)" จากคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยมี Mr. Juan Toro ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของ IMF เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่ง MTRS เป็นแผนปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บรายได้ของรัฐเพื่อรองรับรายจ่ายของประเทศระยะ 4-6 ปี ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานภายในกระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เดินทางมาประเทศไทยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561