ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ประธาน ส.อ.ท. บรรยายพิเศษแก่นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 60

          เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ได้รับเชิญ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ แก่ นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0" ร่วมกับ คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัด กระทรวงคมนาคม และ คุณพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)