ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมประมง…เปิดอบรมฟรี ! หลักสูตร “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ”

          กรมประมง เปิดอบรม หลักสูตร "มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ" ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพ
          โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าของเรือที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย หรือ ผู้ควบคุมเรือประมง ที่จะออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านสุขอนามัยในเรือประมงอย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้มาปรับปรุงเรือประมงนอกน่านน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ควบคุมเรือประมงรายใดที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้ที่ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9278 3311 (นายเอกรัฐ วงษ์เขียว) และ 08 6363 1121 (นายประสิทธิ์ ลือศรีถาวรสิน) หรือ ทาง E-mail : oversea2560@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด